Οι επαγγελματίες της Mr Tool που είναι ειδικοί στα εργαλεία παντός είδους για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων αέρος.

Τα εργαλεία αέρος λειτουργούν με έναν αεροσυμπιεστή, δηλαδή με το κοινώς λεγόμενο κομπρεσέρ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών εργαλεία αέρος για πολλές εργασίες, τόσο για επαγγελματική όσο και για εραστιχενική χρήση, όπως για παράδειγμα τα δραπανοκατσάβιδα, τα έκκεντρα και παλμικά τριβεία, οι λειαντήρες, οι πριτσιναδόροι, τα ερόκελια, τα καρφωτικά και οι γρασσαδόροι. Ο αεροσυμπιεστής τροφοδοτεί αέρα υπό πίεση σε αυτά τα εργαλεία, ώστε να έχουν ενέργεια να δουλέψουν.

Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές λειτουργούν με την εισαγωγή αέρα μέσω του φίλτρου, ο οποίος στη συνέχεια εγκλωβίζεται λόγω της περιστροφικής κίνησης των κοχλιών. Καθώς ο χώρος μεταξύ των κοχλιών μικραίνει, ο αέρος συμπιέζεται και αποθηκεύεται, ώστε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε διάφορες εφαρμογές.

Ο πεπιεσμένος άερα χρησιμοποιείται στη συνέχεια, για να παράσχει ενέργεια στα εργαλεία αέρος, έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη σε ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια από καύσιμα. Τα εργαλεία αέρος είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με συγκεκριμένη πίεση ροής, η οποία αν δεν επιτευχθεί, τότε το εργαλείο έχει χαμηλή παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος εργασίας καθώς και η απαιτούμενη δαπάνη ενέργειας. Γι’ αυτό το λόγο, το μήκος του σωλήνα που συνδέει το εργαλείο αέρος με τον αεροσυμπιεστή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό, ώστε να μην πέφτει η πίεση. Για να λειτουργήσει άριστα το σύστημα, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν ταχυσύνδεσμοι, οι οποίοι αυξάνουν πολύ την πίεση. Για να αποφευχθεί το άλλο άκρο, δηλαδή η πολύ υψηλή πίεση, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, εφαρμόζονται ρυθμιστές πίεσης.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία των εργαλείων αέρος είναι η ανάγκη για λίπανση, καθώς ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει σκουριά, ειδικά λόγω της συνεχούς ροής αέρα. Τα εργαλεία αέρος που χρειάζονται λίπανση το αναγράφουν στη συσκευασία τους, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε ότι υποχρεωτικά χρειάζονται λίπανση τα αερόκλειδα, τα παλμικά κατσαβίδια, τα ματσακόνια, τα αεροτρύπανα και τα καρφωτικά.

Άδειο workshop με εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα στο κύριο άρθρο τους στο Medium: mrtoolgr.medium.com/πως-λειτουργούν-τα-εργαλεία-αέρος-cfb691b1aa06.