Παλαιότερα, τα τηλεκατευθυνόμενα απευθύνονταν είτε σε παιδιά είτε σε σχετικά λίγους ενήλικες, μυημένους στον κόσμο των rc models. Τα rc planes, τα rc helicopters και τα rc cars αγοράζονταν ως δώρα για κάποιο αγόρι ή αποτελούσαν τη συλλογή κάποιου παθιασμένου με τα τηλεκατευθυνόμενα, ο οποίος εξασκούσε το χόμπι του κυρίως σε ειδικές πίστες. Πλέον, όμως, τα τηλεκατευθυνόμενα έχουν αποκτήσει μια εντελώς άλλη σημασία και περιεχόμενο με τη χρήση των drones. Τα drones έχουν ξεφύγει από τα απλά rc models, έχουν ενσωματωμένη κάμερα και χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς και θέματα ασφαλείας, ενώ διαθέτουν και ενσωματωμένο gps για να εντοπίζουν μόνα τους την τοποθεσία που τους ζητείται. Λόγω των πολλών ζητημάτων που ανακύπτουν, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε κανονισμό για τη χρήση των drones, μέσα στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, για να μπορέσει κανείς να πάρει άδεια χειριστή drones. Ενώ, δηλαδή, παλαιότερα ο καθένας μπορούσε να οδηγεί όποιο rc model ήθελε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο δίπλωμα, πλέον πρέπει να αποκτήσει δίπλωμα ειδικά για τη χρήση των drones, όπως ακριβώς κάνουν οι υποψήφιοι οδηγοί για το δίπλωμα αυτοκινήτου.

xrhsh-drone

Πώς θα βγάλω Άδεια Χρήστη;

Οι άδειες χειριστή αυτού του τύπου τηλεκατευθυνόμενων χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το είδος του drone, το σκοπό του, τη μέγιστη μάζα απογείωσης και το ύψος πτήσης. Ο υποψήφιος χειριστής οποιασδήποτε κατηγορίας πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης από αδειοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο και στη συνέχεια να συμμετάσχει σε εξετάσεις  που θα πιστοποιούν τις γνώσεις του και την ικανότητα χειρισμού του drone με ιδιαίτερη έμφαση στις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, όπου υπάρχει και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον αστικό πληθυσμό.

xrhsh-drone-oroi-kai-proipotheseis

Πώς συμμετέχω στις εξετάσεις;

Για να συμμετάσχει κανείς στις πρακτικές εξετάσεις, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει καλή έως άριστη γνώση αγγλικών (το επίπεδο εξαρτάται από την κατηγορία της άδειας), να κατέχει καλές θεωρητικές γνώσεις σε ορισμένα ζητήματα πολιτικής αεροπορίας και τέλος να έχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Η άδεια ισχύει για τρία έτη και στη συνέχεια ανανεώνεται, εφόσον ο χειριστής έχει πραγματοποιήσει μέσα σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον 10 ώρες πτήσης. Αναστολή της άδειας μπορεί να επιφέρει η εμπλοκή του drone σε ατύχημα.

mathimata-xrhsh-drone

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση;

Τα εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικά μέσα και drone με τα ανάλογα πιστοποιητικά για κάθε κατηγορία. Ο εκπαιδευτής περνάει από πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 80 ώρες πτήσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς τους υποψήφιους χειριστές περιλαμβάνει 10 ώρες πρακτική διδασκαλία και 20 ώρες θεωρητική εκπαίδευση, όπου εκτός από τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις διδάσκονται στους υποψήφιους χειριστές και αρχές κοινωνικής ψυχολογίας, αξιολόγησης λαθών, διαχείρισης ρίσκου και λήψης αποφάσεων.

drones

Γενικά, στη διαδικασία εκπαίδευσης τόσο των εκπαιδευτών όσο και των υποψήφιων χειριστών drones ακολουθούνται οι βασικές αρχές που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια στον εναέριο χώρο και να χειρίζονται αυτά τα εξελιγμένα τηλεκατευθυνόμενα χειριστές που γνωρίζουν τους κανονισμούς και έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων του drone αλλά και των κινδύνων που συνεπάγεται η αλόγιστη χρήση του.

Αν θέλετα να δείτε τα πλάνα που θα μπορείτε να τραβήξετε με το Drone σας, αφού πάρετε την άδεια χρήστη, δείτε το Video που ακολουθεί.