Η διάρκεια ζωής αλλά και η αποδοτικότητα των κουφωμάτων αλουμινίου απέναντι στην υγρασία, την εξωτερική θερμοκρασία και τον θόρυβο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής παίζει τεράστιο ρόλο, όμως μεγάλη σημασία έχει και η τοποθέτηση των κουφωμάτων.

Αν τα κουφώματα δεν τοποθετηθούν σωστά από τον κατασκευαστή, τότε η θερμομονωτική και ηχομονωτική τους δυνατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει και σε δυσλειτουργίες του κουφώματος, μειωμένη διάρκεια ζωής καθώς και ζητήματα ασφαλείας.

Για να ελέγξετε αν τα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί σωστά, μπορείτε να κοιτάξετε μερικά απλά σημάδια, τα οποία είναι εύκολο για τον καθένα να τα αντιληφθεί.

Οδηγίες για όλα τα κουφώματα

 • Τα κουφώματα δεν θα πρέπει να ακουμπάνε απευθείας πάνω στον τοίχο, αλλά να χρησιμοποιούνται ειδικά λάστιχα.
 • Στα σημεία επαφής του κουφώματος με τον τοίχο και τα λάστιχα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται στεγανοποιητικά υλικά. Ειδικά στα χωνευτά κουφώματα μέσα στον τοίχο αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς η συσσώρευση υγρασίας που θα περάσει στο εσωτερικό του σπιτιού είναι δυστυχώς αναπόφευκτη.
 • Στην κάσα των κουφωμάτων πρέπει να υπάρχουν σημεία απορροής των υδάτων, ώστε να μη συγκεντρώνεται εκεί υγρασία.
 • Οι υαλοπίνακες πρέπει να έχουν συνδεθεί με το προφίλ με ελαστικά και όχι με σιλικόνη που έχει πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής.

ανοιγόμενα κουφώματα

Ανοιγόμενα κουφώματα

 • Το φύλλο του κουφώματος θα πρέπει να είναι σταθερό, όταν ανοίγει, και να μπορεί να μείνει ακίνητο σε ένα σημείο.
 • Δεν θα πρέπει να κάνουν κανένα θόρυβο ούτε να βρίσκουν πουθενά.
 • Όταν κλείνουν και κλειδώνουν, αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς πίεση και χωρίς μάγκωμα.

Συρόμενα κουφώματα

 • Το φύλλο θα πρέπει να κινείται στον οδηγό χωρίς δυσκολία και χωρίς να φρακάρει πουθενά.
 • Αν το κούφωμα έχει τοποθετηθεί σωστά, δεν θα χρειάζεται ούτε θα είναι δυνατό κατά το άνοιγμά του να το ανασηκώσετε.
 • Όταν το παντζούρι ή το τζάμι είναι κλειστό, δεν θα πρέπει να κουνιέται καθόλου, όση δύναμη και αν του ασκήσετε.

συρόμενα κουφώματα

Ρολά

 • Όταν κλείνει το ρολό, θα πρέπει να μην σκαλώνει πουθενά.
 • Όταν τα ρολά έχουν κλείσει εντελώς, θα πρέπει να μην παρατηρείται κανένα κενό και μέσα στο σπίτι να υπάρχει απόλυτο σκοτάδι.

Ευχαριστούμε τη Fenestral για τις πολύτιμες πληροφορίες.