Η υστεροσκόπηση είναι μία χρήσιμη διαγνωστική μέθοδος για γυναίκες που είναι σε γόνιμη ηλικία. Με την βοήθεια του υστεροσκοπίου ZMED LASER ο ιατρός προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση στην ασθενή για τη διατήρηση της γονιμότητας, καθώς έχει δυνατότητα άμεσης χειρουργικής θεραπείας σε περίπτωση διάγνωσης:

  • Ινομυωμάτων
  • Πολυπόδων
  • Κύστεων
  • Σύνδρομο Συμφύσεων Asherman

Η θεραπεία αυτών των περιπτώσεων, με τη χρήση του ZMED Laser, γίνεται με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, στο πλαίσιο μιας τυπικής γυναικολογικής εξέτασης σε περιβάλλον ιατρείου.

Δείτε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας του ZMED Laser.

Για περισσότερες πληροφορίες επάνω σε ιατρικά μηχανήματα υστεροσκόπησης, επισκεφτείτε τον επίσημο αντιπρόσωπο του ZMED Laser: amed.gr