Οι ζυγαριές επαγγελματικές ή οικιακές έχουν ως λειτουργία να μετρούν το βάρος ενός αντικειμένου. Και εδώ τελειώνουν τα κοινά τους χαρακτηριστικά, καθώς έχουν μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές. Συγκεκριμένα, οι επαγγελματικές ζυγαριές στηρίζονται στα χαρακτηριστικά της απόλυτης ακρίβειας και της δυνατότητας ζύγισης πολλών διαφορετικών φορτίων σε αντίθεση με τις οικιακές, στις οποίες το ζητούμενο είναι η ευκολία παρά την πολλές φορές κατά προσέγγιση μέτρηση.

Επαγγελματική Ηλεκτρονική Ζυγαριά

Οι ζυγαριές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική παραγωγή έχουν το χαρακτηριστικό ότι απαιτούν μεγάλη δυναμικότητα, ώστε να μπορούν να ζυγίσουν μεγάλα φορτία που έχουν βάρος αρκετούς τόνους. Πολλές φορές, τα φορτία αυτά ζυγίζονται μέσω της ζύγισης των οχημάτων που τα μεταφέρουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φορτωθούν και να ξεφορτωθούν πάνω από μία φορά. Η ζύγιση των οχημάτων και η ανεύρεση του καθαρού βάρους του φορτίου επιτυγχάνεται με τις γεφυροπλάστιγγες που αποτελούν είδος των επαγγελματικών ζυγαριών.

Τι είναι οι γεφυροπλάστιγγες

Οι γεφυροπλάστιγγες χρησιμεύουν για τη ζύγιση φορτίου πολλών τόνων, το οποίο είναι φορτωμένο σε φορτηγό, τρένο ή άλλο όχημα. Αποτελούνται από μια μεγάλη πλατφόρμα, στην οποία ανεβαίνει το όχημα μαζί με το φορτίου που μεταφέρει, για να ζυγιστεί.

Η ζυγαριά μετατρέπει την πίεση που ασκείται σε ηλεκτρικό σήμα βάρους και εκδίδει το ζυγολόγιο, όπου αναφέρεται το βάρος. Σε επόμενο στάδιο, ζυγίζεται το όχημα χωρίς το φορτίο, οπότε προκύπτει το απόβαρο που είναι το καθαρό βάρος του φορτίου.

Φορτηγό σε γεφυροπλάστιγγα

Είδη γεφυροπλαστιγγών

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη γεφυροπλαστιγγών, ανάλογα με τη βιομηχανική εφαρμογή, το βάρος, τις καιρικές συνθήκες και το επιθυμητό επίπεδο αυτοματοποίησης.

Έτσι, υπάρχουν οι φορητές και σταθερές γεφυροπλάστιγγες, ενώ ανάλογα με το υλικό τους χωρίζονται σε μεταλλικές και σύμμεικτες. Οι καινούριες συσκευές είναι επίσης ψηφιακές, διαθέτοντας ηλεκτρονικό ενδείκτη ζύγισης, εκτυπωτή και μετατροπέα του ηλεκτρικού σήματος σε ψηφιακό. Έτσι, το αποτέλεσμα αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή και προωθείται στα υπόλοιπα μηχανήματα της γραμμής παραγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

Σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικά περιβάλλοντα απαιτούνται θωρακισμένα ανοξείδωτα καλώδια για την προστασία της γεφυροπλάστιγγας από τη σκόνη, την υγρασία και τα τρωκτικά καθώς και αντισκωρική προστασία της μεταλλικής πλατφόρμας.

Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ζυγαριά

Βιομηχανικές εφαρμογές

Οι εφαρμογές της γεφυροπλάστιγγας στη βιομηχανική ζύγιση είναι πολλές και σημαντικές και μάλιστα σε διάφορους κλάδους τόσο της βιομηχανίας τροφίμων όσο και διαφόρων άλλων κλάδων, όπως π.χ. του κατασκευαστικού.

Χάρη στη λειτουργία αυτού του τύπου επαγγελματικής ζυγαριάς, καθίσταται δυνατό να ζυγιστούν χύδην αλλά και συσκευασμένα προϊόντα, τόσο σε υγρή όσο και σε στερεή μορφή, εύκολα και γρήγορα. Από τα πιο κλασικά παραδείγματα εφαρμογής της γεφυροπλάστιγγας είναι η ζύγιση του ελαιόλαδου, όπως έρχεται από το ελαιοτριβείο με το φορτηγό, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί στη γραμμή παραγωγής για συσκευασία και τυποποίηση.

Ευχαριστούμε την εταιρεία www.serkoararat.gr για τις χρήσιμες πληροφορίες.